Informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades

Responsable de Tractament

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

ESPACIOS RESIDENCIALES PATERNA S.L.U.

C/ Isabel la Católica, nº 2-3ª Valencia 46004 VALENCIA

CIF: B98618564

Email: info@vpopaterna.com

Telèfon: 96 351 46 46

Qui és el delegat de protecció de dades?

Adreça postal: Carrer Isabel la Catòlica, núm. 2-3a València 46004 VALÈNCIA

Correu electrònic:  info@vpopaterna.com

Telèfon: 96 351 46 46

Finalitat Resumida

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 • Gestió de les consultes i denúncies relatives a possibles irregularitats, incompliments o comportaments contraris a l’ètica, la legalitat o les normes corporatives.
Termini de conservació

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 • Les dades proporcionades es poden conservar durant el temps necessari per a la investigació dels fets denunciats i durant els terminis establerts a la normativa. Una vegada transcorregut aquest termini, les dades s’eliminaran, entenent-ne eliminació com a bloqueig, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció de les mateixes.

Base que legitima el tractament

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Interès legítim de l’entitat per investigar possibles irregularitats, incompliments o comportaments contraris a l’ètica, la legalitat o les normes corporatives.

 • Disposició Legal

Comunicació de dades

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 • Les vostres dades no seran comunicades a altres tercers excepte obligació legal.

 • No es preveu fer transferències internacionals de dades a països de fora de la Unió Europea.

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ESPACIOS RESIDENCIALES PATERNA S.L.U. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran retirar el consentiment prestat o oposar-se al tractament de les dades. ESPACIOS RESIDENCIALES PATERNA S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Les persones interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades, cas en què aquestes seran enviades a l’interessat o, si així ho indica, a un altre responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

 • Els interessats tenen dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Com podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació, retirada de consentiment o oposició al vostre tractament?

 • Els interessats poden exercir aquests drets adreçant-se a ESPACIOS RESIDENCIALES PATERNA S.L.U. a través de l’adreça postal o electrònica indicada a l’epígraf primer (Responsable).

 • L’interessat que vulgui exercir els seus drets haurà de presentar el DNI o un altre document que n’acrediti la identitat.

Origen de les dades

Com hem obtingut les vostres dades?

 • Les dades personals que tractem ens les ha facilitat vostè mateix.